2020-08-18 15.00.38.jpg


HVAD LEDER JEG EFTER?

OM AT OPBYGGE OG LEDE EN VIRKSOMHED MED FÆLLESSKAB SOM GRUNDVÆRDI OG SAMTIDIG KONSTANT SØGE EFTER SIT EGET FORMÅL
FOREDRAG OG OPLÆG

Hvis I kunne tænke Jer at vide mere om noget af det, jeg skriver om her, kan I booke et oplæg, foredrag eller en workshop.

 

Jeg sammensætter et skræddersyet program for Jer med de temaer, som optager Jer mest. Ofte vil jeg tage en kollega med, så I kan få flere vinkler og ord på emnerne, og vi har mulighed for at facilitere en mere aktiv inddragelse af tilhørerne.

Udgangspunktet vil som regel være Solsystem-modellen, som er en illustration af organisationen set fra medarbejderens perspektiv. Medarbejderen er stjernen i solsystemet. Rundt om medarbejderen findes de grupper, som medarbejderen er en del af samt de ressourcer og faciliteter, som medarbejderen har adgang til. Ved at se organisationen indefra og ud er det relativt nemt at identificere de ressourcer, som medarbejderen ikke har tilstrækkelig adgang til, hvorefter man kan styrke disse til både medarbejderens og organisationens bedste. Målet er at, alle medarbejdere har alt, hvad de har brug for, og at organisationen er robust, så intet står og falder med én person.

Nogle af de emner, vi kan dykke ned i, kunne desuden være:

Trivselsgrupper - en effektiv metode til at eliminere arbejdsrelaterede sygemeldinger - hvordan gør man helt konkret?

Ledelsesformer - der findes tre sunde ledelsesformer - hvordan fungerer de, og hvordan supplerer de hinanden?

Psykologisk tryghed - hvordan skaber man en kultur, hvor det er trygt at fejle, og læringsmiljøet derfor er velfungerende?

Gåture - hvad har firmaet, medarbejderne og jeg selv fået ud af, at jeg går en tur sammen med en medarbejder hver uge?

Meningen med arbejdet - vi kommer ind på begreber som ledelse uden lagkage, den omvendte pyramide og direktør for eget skrivebord

Tendenser i byggebranchen / rådgiverbranchen / samfundet - hvor er vi på vej hen? Hvad betyder tendenser som digitalisering, specialisering, globalisering, polarisering, klima og miljø for os?

Organisationens økosystem - hvorfor man ikke skal suboptimere og tænke i siloer, men i stedet tænke i sammenhængende systemer, hvor al ting og alle individer er indbyrdes afhængige

Hvis andre emner her på siden har fanget Jer, fortæller jeg også gerne om det. 

Kontakt mig på krn@ronslev.dk, hvis du vil høre nærmere om muligheder og priser.

Kasper.jpg
KASPER RØNSLEV

Virksomhedsgrundlægger og far til fire

Solsystem2.jpg
SOLSYSTEMMODELLEN

Organisationen med medarbejderen som stjernen og omdrejningspunktet

VIL DU I KONTAKT?

Find mig på LinkedIn eller

skriv på krn@ronslev.dk