top of page

Faglig ledelse er en funktion, ikke en magtpositionEngang var ledelse en identitet. Lederen var den stærkeste. Senere var Lederen den klogeste og mest erfarne. Lederen vidste altid, hvad der var bedst. Når lederen var den bedste til sit arbejde, måtte lederen også være den bedste til at organisere arbejdet og få de andre til at præstere godt og føle sig godt tilpas.


Det var dengang. Nu er fagledelse og personaleledelse to forskellige ting. I det sekulære samfund er religion og stat adskilt. I det sekulære ledelsesparadigme er fagledelse og personaleledelse ikke det samme.


I vores faggrupper deler vi viden, og vi udvikler en best practice for faget. Faggrupperne ledes og koordineres af en fagleder. Faglederen er en person med en vis erfaring, en god intuitiv forståelse for faget og en stort lyst til at tilegne sig nye viden. Faglederen leder faget - ikke medlemmerne af faggruppen.


Medlemmerne af faggruppen har, ligesom de øvrige medarbejdere en anden person som personaleleder. Hos os er personaleledelsen delt af de tre direktører, der ikke har "hver sine" medarbejdere men i stedet udfører hver sin del af personaleledelsen for samtlige medarbejdere. Alle har altså den samme personaleledelse, dvs. ansættelser, løn, opgavefordeling osv. foregår ét centralt sted. Det øger fællesskabsfølelsen, følelsen af at være ét firma og følelsen af retfærdighed.


Sideløbende kan faglederen og faggruppen udøve deres faglighed uden at bekymre sig om personaleledelsen, og uden at der opstår et hierarki. Fagledelse er en opgave, der skal løses på lige fod med alle andre - ikke en identitet.


Med faggrupperne har vi opnået at få decentraliseret de faglige kompetencer, så det nu i langt højere grad er "tilladt" at blive klogere end chefen, man forhandler løn med. Der er flere faglige ankerpersoner, man kan spejle sig, og det bliver et mere levende læringsmiljø, hvor man lærer, hvorefter man lærer fra sig fra. Og sjovt nok lærer man endnu mere, når man lærer fra sig.


For yderligere at decentralisere de faglige kompetencer har vi indført begrebet "faglig reference."


En faglig reference er en person, der er sparringspartner for en kollegas faglige udvikling. Den faglige reference deltager i MUS, planlægning af efteruddannelse og støtter medarbejderen i at finde ind i sit rette element - dvs. de arbejdsmetoder, kompleksiteter og fagområder, der får medarbejderen i flow - der hvor tingene bare kører. Den faglige reference kan principielt være en hvilkensomhelst kollega indenfor samme fagområde. Den faglige reference skal selvfølgelig have en vis erfaring og et stort engagement for at lære fra sig.


Formålet er, at viden skal flyde frit i hele firmaet og altid være tilgængelig. Det skal sikre, at de nødvendige kompetencer er til rådighed i alle projekter, selvom de ikke alle kan være bemandet med de mest erfarne.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page